SPF SENIORERNA HELSINGBORG 

Vi är ungefär 35000 som är 65+ i Helsingborg och 3300 är med i SPF Seniorerna. Två gånger/år delar vi ut vår programkatalog till alla medlemmar. En viktig uppgift för de lokala föreningarna är att hitta olika aktiviteter som stimulerar till gemenskap. Oavsett vilken SPF-förening man tillhör är man välkommen att delta i andra föreningars aktiviteter. Det innebär att du har tillgång till ett 50-tal föredrag och kan delta i resor och underhållningsprogram. Du kan också vara med i olika cirklar från akvarellmålning till ölprovning.

__________________________________________________________________________________________________________________________

            SE MER OM VÅRA SAMARBETSPARTNER GENOM ATT KLICKA PÅ LOGOTYPERNA.

                                        

                            

      

 

                                                                                                

 

 

      

  FÖRBUNDET  PÅ FACEBOOK